mã hs - 56049010

Mã HS Việt Nam 56049010 | HTS Mã Chỉ giả catgut, bằng sợi tơ tằm

tra cứu mã hs số 56049010 của Việt Nam là Đối với Chỉ giả catgut, bằng sợi tơ tằm. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
5604 Chỉ cao su và sợi (cord) cao su, được bọc bằng vật liệu dệt; sợi dệt, và dải và dạng tương tự thuộc nhóm 54.04 hoặc 54.05, đã ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc bao ngoài bằng cao su hoặc plastic.
560490 Loại khác:
56049010 Chỉ giả catgut, bằng sợi tơ tằm