Phần mở đầu - 7117

Mã HS Việt Nam 7117 - Đồ trang sức làm bằng chất liệu khác.

tra cứu mã hs số 7117của Việt Nam là Đối với Đồ trang sức làm bằng chất liệu khác.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Đồ trang sức làm bằng chất liệu khác. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  7117 Đồ trang sức làm bằng chất liệu khác.
      711711 Bằng kim loại cơ bản, đã hoặc chưa mạ kim loại quý:Khuy măng sét và khuy rời:
             71171110 Bộ phận
             71171190 Loại khác
      711719 Loại khác:
             71171910 Vòng
             71171920 Đồ trang sức khác làm bằng kim loại cơ bản, đã hoặc chưa mạ kim loại quý
             71171990 Bộ phận
      711790 Loại khác:
             71179011 Vòng:Làm toàn bộ bằng plastic hoặc bằng thuỷ tinh
             71179012 Làm toàn bộ bằng gỗ, vật liệu khắc từ mai rùa, ngà voi, xương, sừng, san hô, ngọc trai và các loại động vật khác đã gia công, vật liệu khắc từ thực vật đã gia công hoặc vật liệu khoáng sản đã gia công
             71179013 Làm toàn bộ bằng sứ
             71179019 Làm toàn bộ bằng chất liệu khác
             71179021 Đồ trang sức khác làm bằng chất liệu khác:Làm toàn bộ bằng plastic hoặc bằng thuỷ tinh
             71179022 Làm toàn bộ bằng gỗ, vật liệu khắc từ mai rùa, ngà voi, xương, sừng, san hô, ngọc trai và các loại động vật khác đã gia công, vật liệu khắc từ thực vật đã gia công hoặc vật liệu khoáng sản đã gia công
             71179023 Làm toàn bộ bằng sứ
             71179029 Làm toàn bộ bằng chất liệu khác
             71179091 Bộ phận:Làm toàn bộ bằng plastic hoặc bằng thuỷ tinh
             71179092 Làm toàn bộ bằng gỗ, vật liệu khắc từ mai rùa, ngà voi, xương, sừng, san hô, ngọc trai và các loại động vật khác đã gia công, vật liệu khắc từ thực vật đã gia công hoặc vật liệu khoáng sản đã gia công
             71179093 Làm toàn bộ bằng sứ
             71179099 Làm toàn bộ bằng chất liệu khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in