mã hs - 03028926

Mã HS Việt Nam 03028926 | HTS Mã Cá nhụ Ấn Độ (Polynemus indicus) và cá sạo (pomadasys argenteus)

tra cứu mã hs số 03028926 của Việt Nam là Đối với Cá nhụ Ấn Độ (Polynemus indicus) và cá sạo (pomadasys argenteus). Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0302 Cá, tươi hoặc ướp lạnh, trừ philê cá (fillets) và các loại thịt cá khác thuộc nhóm 03.04.
03028926 Cá nhụ Ấn Độ (Polynemus indicus) và cá sạo (pomadasys argenteus)