mã hs - 03038926

Mã HS Việt Nam 03038926 | HTS Mã Cá nhụ Ấn Độ (Polynemus indicus) và cá sạo (pomadasys argenteus)

tra cứu mã hs số 03038926 của Việt Nam là Đối với Cá nhụ Ấn Độ (Polynemus indicus) và cá sạo (pomadasys argenteus). Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0303 Cá, đông lạnh, trừ philê cá (fillets) và các loại thịt khác thuộc nhóm 03.04.
030389 Loại khác:
03038926 Cá nhụ Ấn Độ (Polynemus indicus) và cá sạo (pomadasys argenteus)