Phần mở đầu - 8417

Mã HS Việt Nam 8417 - Lò luyện, nung và lò dùng trong công nghiệp hoặc trong phòng thí nghiệm, kể cả lò thiêu, không dùng điện.

tra cứu mã hs số 8417của Việt Nam là Đối với Lò luyện, nung và lò dùng trong công nghiệp hoặc trong phòng thí nghiệm, kể cả lò thiêu, không dùng điện.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Lò luyện, nung và lò dùng trong công nghiệp hoặc trong phòng thí nghiệm, kể cả lò thiêu, không dùng điện. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  8417 Lò luyện, nung và lò dùng trong công nghiệp hoặc trong phòng thí nghiệm, kể cả lò thiêu, không dùng điện.
             84171000 Lò luyện, nung và lò dùng để nung, nấu chảy chảy hoặc xử lý nhiệt các loại quặng, quặng pirit hoặc kim loại
             84172000 Lò nướng bánh, kể cả lò nướng bánh quy
             84178000 Loại khác
             84179000 Bộ phận