Phần mở đầu - 3823

Mã HS Việt Nam 3823 - Axit béo monocarboxylic công nghiệp; dầu axit từ quá trình tinh lọc; cồn béo công nghiệp.

tra cứu mã hs số 3823của Việt Nam là Đối với Axit béo monocarboxylic công nghiệp; dầu axit từ quá trình tinh lọc; cồn béo công nghiệp.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Axit béo monocarboxylic công nghiệp; dầu axit từ quá trình tinh lọc; cồn béo công nghiệp. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  3823 Axit béo monocarboxylic công nghiệp; dầu axit từ quá trình tinh lọc; cồn béo công nghiệp.
             38231100 Axit béo monocarboxylic công nghiệp; dầu axit từ quá trình tinh lọc:Axit stearic
             38231200 Axit oleic
             38231300 Axit béo dầu nhựa thông
      382319 Loại khác:
             38231910 Dầu axit từ quá trình tinh lọc
             38231990 Loại khác
    38237 Cồn béo công nghiệp:
             38237010 Dạng sáp
             38237090 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in