Phần mở đầu - 4013

Mã HS Việt Nam 4013 - Săm các loại, bằng cao su.

tra cứu mã hs số 4013của Việt Nam là Đối với Săm các loại, bằng cao su.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Săm các loại, bằng cao su. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  4013 Săm các loại, bằng cao su.
      401310 Loại dùng cho ô tô con (kể cả ô tô chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons) và ô tô đua), ô tô buýt hoặc ô tô tải:
             40131011 Loại dùng cho ô tô con (kể cả ô tô chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons) và ô tô đua):Dùng cho loại lốp có chiều rộng không quá 450 mm
             40131019 Dùng cho loại lốp có chiều rộng trên 450 mm
             40131021 Loại dùng cho ô tô buýt hoặc ô tô tải:Dùng cho loại lốp có chiều rộng không quá 450 mm
             40131029 Dùng cho loại lốp có chiều rộng trên 450 mm
             40132000 Loại dùng cho xe đạp
      401390 Loại khác:
             40139011 Loại dùng cho máy thuộc nhóm 84.29 hoặc 84.30:Phù hợp lắp cho loại lốp có chiều rộng không quá 450 mm
             40139019 Phù hợp lắp cho loại lốp có chiều rộng trên 450 mm
             40139020 Loại dùng cho xe môtô
             40139031 Loại dùng cho các xe khác thuộc Chương 87:Phù hợp lắp cho loại lốp có chiều rộng không quá 450 mm
             40139039 Phù hợp lắp cho loại lốp có chiều rộng trên 450 mm
             40139040 Loại dùng cho máy bay
             40139091 Loại khác:Phù hợp lắp cho loại lốp có chiều rộng không quá 450 mm
             40139099 Phù hợp lắp cho loại lốp có chiều rộng trên 450 mm

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in