Phần mở đầu - 2852

Mã HS Việt Nam 2852 - Các hợp chất vô cơ hoặc hữu cơ của thủy ngân, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học, trừ hỗn hống.

tra cứu mã hs số 2852của Việt Nam là Đối với Các hợp chất vô cơ hoặc hữu cơ của thủy ngân, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học, trừ hỗn hống.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Các hợp chất vô cơ hoặc hữu cơ của thủy ngân, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học, trừ hỗn hống. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  2852 Các hợp chất vô cơ hoặc hữu cơ của thủy ngân, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học, trừ hỗn hống.
      285210 Được xác định về mặt hoá học:
             28521010 Thuỷ ngân sulphat
             28521020 Các hợp chất của thủy ngân được dùng như chất phát quang
             28521090 Loại khác
      285290 Loại khác:
             28529010 Thủy ngân tanat, chưa xác định về mặt hóa học
             28529090 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in