Phần mở đầu - 3808

Mã HS Việt Nam 3808 - Thuốc trừ côn trùng, thuốc diệt loài gậm nhấm, thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc chống nẩy mầm và thuốc điều hoà sinh trưởng cây trồng, thuốc khử trùng và các loại tương tự, đóng gói sẵn hoặc đóng gói để bán lẻ hoặc như các chế phẩm hoặc sản phẩm (ví dụ, băng, bấc và nến đã xử lý lưu huỳnh và giấy bẫy ruồi).

tra cứu mã hs số 3808của Việt Nam là Đối với Thuốc trừ côn trùng, thuốc diệt loài gậm nhấm, thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc chống nẩy mầm và thuốc điều hoà sinh trưởng cây trồng, thuốc khử trùng và các loại tương tự, đóng gói sẵn hoặc đóng gói để bán lẻ hoặc như các chế phẩm hoặc sản phẩm (ví dụ, băng, bấc và nến đã xử lý lưu huỳnh và giấy bẫy ruồi).. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Thuốc trừ côn trùng, thuốc diệt loài gậm nhấm, thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc chống nẩy mầm và thuốc điều hoà sinh trưởng cây trồng, thuốc khử trùng và các loại tương tự, đóng gói sẵn hoặc đóng gói để bán lẻ hoặc như các chế phẩm hoặc sản phẩm (ví dụ, băng, bấc và nến đã xử lý lưu huỳnh và giấy bẫy ruồi). ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  3808 Thuốc trừ côn trùng, thuốc diệt loài gậm nhấm, thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc chống nẩy mầm và thuốc điều hoà sinh trưởng cây trồng, thuốc khử trùng và các loại tương tự, đóng gói sẵn hoặc đóng gói để bán lẻ hoặc như các chế phẩm hoặc sản phẩm (ví dụ, băng, bấc và nến đã xử lý lưu huỳnh và giấy bẫy ruồi).
      380850 Hàng hoá đã nêu trong Chú giải phân nhóm 1 của Chương này:
             38085010 Thuốc trừ côn trùng
             38085021 Thuốc diệt nấm:Dạng bình xịt
             38085029 Loại khác
             38085031 Thuốc diệt cỏ:Dạng bình xịt
             38085039 Loại khác
             38085040 Thuốc chống nảy mầm
             38085050 Thuốc điều hòa sinh trưởng cây trồng
             38085060 Thuốc khử trùng
             38085091 Loại khác:Thuốc bảo quản gỗ, là chế phẩm chứa chất diệt côn trùng hoặc diệt nấm, trừ chất phủ bề mặt
             38085099 Loại khác
      380891 Loại khác:Thuốc trừ côn trùng:
             38089111 Chế phẩm trung gian để sản xuất thuốc trừ côn trùng:Có 2(1Methylpropyl) phenol methylcarbamate)
             38089119 Loại khác
             38089120 Hương vòng chống muỗi
             38089130 Tấm thuốc diệt muỗi
             38089191 Loại khác:Dạng bình xịt:Có chức năng khử mùi
             38089192 Loại khác
             38089193 Loại khác:Có chức năng khử mùi
             38089199 Loại khác
      380892 Thuốc diệt nấm:
             38089211 Dạng bình xịt:Có hàm lượng validamycin không vượt quá 3% tính theo trọng lượng tịnh
             38089219 Loại khác
             38089290 Loại khác
      380893  Thuốc diệt cỏ, thuốc chống nảy mầm và thuốc điều hoà sinh trưởng cây trồng:
             38089311 Thuốc diệt cỏ:Dạng bình xịt
             38089319 Loại khác
             38089320 Thuốc chống nảy mầm
             38089330 Thuốc điều hoà sinh trưởng cây trồng
      380894 Thuốc khử trùng:
             38089410 Có chứa hỗn hợp các axit nhựa than đá và các chất kiềm
             38089420 Loại khác, dạng bình xịt
             38089490 Loại khác
      380899 Loại khác:
             38089910 Thuốc bảo quản gỗ, chứa chất diệt côn trùng hoặc diệt nấm
             38089990 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in