mã hs - 37012000

Mã HS Việt Nam 37012000 | HTS Mã Phim in ngay

tra cứu mã hs số 37012000 của Việt Nam là Đối với Phim in ngay. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
3701 Các tấm và phim dùng để chụp ảnh ở dạng phẳng, có phủ lớp chất nhạy, chưa phơi sáng, bằng vật liệu bất kỳ trừ giấy, bìa hoặc vật liệu dệt; phim in ngay dạng phẳng, có phủ lớp chất nhạy, chưa phơi sáng, đã hoặc chưa đóng gói.
37012000 Phim in ngay