Phần mở đầu - 9104

Mã HS Việt Nam 9104 - Đồng hồ lắp trên bàn điều khiển phương tiện và các loại đồng hồ tương tự dùng cho xe cộ, máy bay, tầu vũ trụ hoặc tầu thủy.

tra cứu mã hs số 9104của Việt Nam là Đối với Đồng hồ lắp trên bàn điều khiển phương tiện và các loại đồng hồ tương tự dùng cho xe cộ, máy bay, tầu vũ trụ hoặc tầu thủy.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Đồng hồ lắp trên bàn điều khiển phương tiện và các loại đồng hồ tương tự dùng cho xe cộ, máy bay, tầu vũ trụ hoặc tầu thủy. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  9104 Đồng hồ lắp trên bàn điều khiển phương tiện và các loại đồng hồ tương tự dùng cho xe cộ, máy bay, tầu vũ trụ hoặc tầu thủy.
             91040010 Dùng cho xe cộ
             91040020 Dùng cho máy bay
             91040030 Dùng cho tàu thuỷ
             91040090 Loại khác