Phần mở đầu - 9018

Mã HS Việt Nam 9018 - Thiết bị và dụng cụ dùng cho ngành y, phẫu thuật, nha khoa hoặc thú y, kể cả thiết bị ghi biểu đồ nhấp nháy, thiết bị điện y học khác và thiết bị kiểm tra thị lực.

tra cứu mã hs số 9018của Việt Nam là Đối với Thiết bị và dụng cụ dùng cho ngành y, phẫu thuật, nha khoa hoặc thú y, kể cả thiết bị ghi biểu đồ nhấp nháy, thiết bị điện y học khác và thiết bị kiểm tra thị lực.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Thiết bị và dụng cụ dùng cho ngành y, phẫu thuật, nha khoa hoặc thú y, kể cả thiết bị ghi biểu đồ nhấp nháy, thiết bị điện y học khác và thiết bị kiểm tra thị lực. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  9018 Thiết bị và dụng cụ dùng cho ngành y, phẫu thuật, nha khoa hoặc thú y, kể cả thiết bị ghi biểu đồ nhấp nháy, thiết bị điện y học khác và thiết bị kiểm tra thị lực.
             90181100 Thiết bị điện chẩn đoán (kể cả thiết bị kiểm tra thăm dò chức năng hoặc kiểm tra thông số sinh lý):Thiết bị điện tim
             90181200 Thiết bị siêu âm
             90181300 Thiết bị hiện ảnh cộng hưởng từ
             90181400 Thiết bị ghi biểu đồ nhấp nháy
             90181900 Loại khác
             90182000 Thiết bị tia cực tím hay tia hồng ngoại
      901831 Bơm tiêm, kim tiêm, ống thông, ống dẫn lưu và loại tương tự:Bơm tiêm, có hoặc không có kim tiêm:
             90183110 Bơm tiêm dùng một lần
             90183190 Loại khác
             90183200 Kim tiêm bằng kim loại và kim khâu vết thương
      901839 Loại khác:
             90183910 Ống thông đường tiểu
             90183990 Loại khác
             90184100 Các thiết bị và dụng cụ khác, dùng trong nha khoa:Khoan dùng trong nha khoa, có hoặc không gắn liền cùng một giá đỡ với thiết bị nha khoa khác
             90184900 Loại khác
             90185000 Thiết bị và dụng cụ nhãn khoa khác
      901890 Thiết bị và dụng cụ khác:
             90189020 Bộ theo dõi tĩnh mạch
             90189030 Dụng cụ và thiết bị điện tử
             90189090 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in