Phần mở đầu - 7206

Mã HS Việt Nam 7206 - SẮT VÀ THÉP KHÔNG HỢP KIMSắt và thép không hợp kim dạng thỏi đúc hoặc các dạng thô khác (trừ sản phẩm có chứa sắt thuộc nhóm 72.03).

tra cứu mã hs số 7206của Việt Nam là Đối với SẮT VÀ THÉP KHÔNG HỢP KIMSắt và thép không hợp kim dạng thỏi đúc hoặc các dạng thô khác (trừ sản phẩm có chứa sắt thuộc nhóm 72.03).. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho SẮT VÀ THÉP KHÔNG HỢP KIMSắt và thép không hợp kim dạng thỏi đúc hoặc các dạng thô khác (trừ sản phẩm có chứa sắt thuộc nhóm 72.03). ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  7206 SẮT VÀ THÉP KHÔNG HỢP KIMSắt và thép không hợp kim dạng thỏi đúc hoặc các dạng thô khác (trừ sản phẩm có chứa sắt thuộc nhóm 72.03).
      720610 Dạng thỏi đúc:
             72061010 Có hàm lượng carbon trên 0,6% tính theo trọng lượng
             72061090 Loại khác
             72069000 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in