Phần mở đầu - 2601

Mã HS Việt Nam 2601 - Quặng sắt và tinh quặng sắt, kể cả pirit sắt đã nung.

tra cứu mã hs số 2601của Việt Nam là Đối với Quặng sắt và tinh quặng sắt, kể cả pirit sắt đã nung.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Quặng sắt và tinh quặng sắt, kể cả pirit sắt đã nung. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  2601 Quặng sắt và tinh quặng sắt, kể cả pirit sắt đã nung.
             26011100 Quặng sắt và tinh quặng sắt, trừ pirit sắt đã nung:Chưa nung kết
             26011200 Đã nung kết
             26012000 Pirit sắt đã nung