Phần mở đầu - 2821

Mã HS Việt Nam 2821 - Oxit sắt và hydroxit sắt; chất màu từ đất có hàm lượng sắt hóa hợp Fe2O3 chiếm 70% trở lên.

tra cứu mã hs số 2821của Việt Nam là Đối với Oxit sắt và hydroxit sắt; chất màu từ đất có hàm lượng sắt hóa hợp Fe2O3 chiếm 70% trở lên.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Oxit sắt và hydroxit sắt; chất màu từ đất có hàm lượng sắt hóa hợp Fe2O3 chiếm 70% trở lên. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  2821 Oxit sắt và hydroxit sắt; chất màu từ đất có hàm lượng sắt hóa hợp Fe2O3 chiếm 70% trở lên.
             28211000 Hydoxit và oxit sắt
             28212000 Chất màu từ đất

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in