mã hs - 03024500

Mã HS Việt Nam 03024500 | HTS Mã Cá sòng và cá ngừ (Trachurus spp.)

tra cứu mã hs số 03024500 của Việt Nam là Đối với Cá sòng và cá ngừ (Trachurus spp.). Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0302 Cá, tươi hoặc ướp lạnh, trừ philê cá (fillets) và các loại thịt cá khác thuộc nhóm 03.04.
03024500 Cá sòng và cá ngừ (Trachurus spp.)