mã hs - 03035500

Mã HS Việt Nam 03035500 | HTS Mã Cá sòng và cá ngừ (Trachurus spp.)

tra cứu mã hs số 03035500 của Việt Nam là Đối với Cá sòng và cá ngừ (Trachurus spp.). Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0303 Cá, đông lạnh, trừ philê cá (fillets) và các loại thịt khác thuộc nhóm 03.04.
03035500 Cá sòng và cá ngừ (Trachurus spp.)