mã hs - 07123300

Mã HS Việt Nam 07123300 | HTS Mã Nấm nhầy (Tremella spp.)

tra cứu mã hs số 07123300 của Việt Nam là Đối với Nấm nhầy (Tremella spp.). Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0712 Rau khô, ở dạng nguyên, cắt, thái lát, vụn hoặc ở dạng bột, nhưng chưa chế biến thêm.
07123300 Nấm nhầy (Tremella spp.)