Phần mở đầu - 6110

Mã HS Việt Nam 6110 - Áo bó, áo chui đầu, áo cài khuy (cardigans), gilê và các mặt hàng tương tự, dệt kim hoặc móc.

tra cứu mã hs số 6110của Việt Nam là Đối với Áo bó, áo chui đầu, áo cài khuy (cardigans), gilê và các mặt hàng tương tự, dệt kim hoặc móc.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Áo bó, áo chui đầu, áo cài khuy (cardigans), gilê và các mặt hàng tương tự, dệt kim hoặc móc. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  6110 Áo bó, áo chui đầu, áo cài khuy (cardigans), gilê và các mặt hàng tương tự, dệt kim hoặc móc.
             61101100 Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn:Từ lông cừu
             61101200 Từ lông dê Casơmia
             61101900 Loại khác
             61102000 Từ bông
             61103000 Từ sợi nhân tạo
             61109000 Từ các vật liệu dệt khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in