mã hs - 62171010

Mã HS Việt Nam 62171010 | HTS Mã Đai Ju đô

tra cứu mã hs số 62171010 của Việt Nam là Đối với Đai Ju đô. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
6217 Hàng may mặc phụ trợ đã hoàn chỉnh khác; các chi tiết của quần áo hoặc của hàng may mặc phụ trợ, trừ các loại thuộc nhóm 62.12.
621710 Hàng phụ trợ:
62171010 Đai Ju đô