Phần mở đầu - 2914

Mã HS Việt Nam 2914 - HỢP CHẤT CHỨC XETON VÀ HỢP CHẤT CHỨC QUINONXeton và quinon, có hoặc không có chức oxy khác, và các dẫn xuất halogen hóa, sulphonat hóa, nitro hóa hoặc nitroso hóa của chúng.

tra cứu mã hs số 2914của Việt Nam là Đối với HỢP CHẤT CHỨC XETON VÀ HỢP CHẤT CHỨC QUINONXeton và quinon, có hoặc không có chức oxy khác, và các dẫn xuất halogen hóa, sulphonat hóa, nitro hóa hoặc nitroso hóa của chúng.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho HỢP CHẤT CHỨC XETON VÀ HỢP CHẤT CHỨC QUINONXeton và quinon, có hoặc không có chức oxy khác, và các dẫn xuất halogen hóa, sulphonat hóa, nitro hóa hoặc nitroso hóa của chúng. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  2914 HỢP CHẤT CHỨC XETON VÀ HỢP CHẤT CHỨC QUINONXeton và quinon, có hoặc không có chức oxy khác, và các dẫn xuất halogen hóa, sulphonat hóa, nitro hóa hoặc nitroso hóa của chúng.
             29141100 Xeton mạch hở không có chức oxy khác:Axeton
             29141200 Butanon (methyl ethyl keton)
             29141300 4Metylpentan2one (methyl isobutyl keton)
             29141900 Loại khác
             29142200 Xeton cyclanic, cyclenic hoặc cycloterpenic không có chức oxy khác:Cyclohexanone và methylcyclohexanones
             29142300 Ionones và methylionones
      291429 Loại khác:
             29142910 Long não
             29142990 loại khác
             29143100 Xeton thơm không có chức oxy khác:Phenylaceton (phenylpropan2one)
             29143900 Loại khác
             29144000 Rượu xeton và aldehyt xeton
             29145000 Phenolxeton và xeton có chức oxy khác
             29146100 Quinon:Anthraquinon
             29146900 Loại khác
             29147000 Dẫn xuất halogen hóa, sulphonat hóa, nitro hóa hoặc nitroso hóa

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in