mã hs - 84212910

Mã HS Việt Nam 84212910 | HTS Mã Loại phù hợp sử dụng trong y tế hoặc phòng thí nghiệm

tra cứu mã hs số 84212910 của Việt Nam là Đối với Loại phù hợp sử dụng trong y tế hoặc phòng thí nghiệm. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
8421 Máy ly tâm, kể cả máy làm khô bằng ly tâm; máy và thiết bị lọc hay tinh chế chất lỏng hoặc chất khí.
842129 Loại khác:
84212910 Loại phù hợp sử dụng trong y tế hoặc phòng thí nghiệm