mã hs - 37019910

Mã HS Việt Nam 37019910 | HTS Mã Loại phù hợp dùng cho công nghiệp in

tra cứu mã hs số 37019910 của Việt Nam là Đối với Loại phù hợp dùng cho công nghiệp in. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
3701 Các tấm và phim dùng để chụp ảnh ở dạng phẳng, có phủ lớp chất nhạy, chưa phơi sáng, bằng vật liệu bất kỳ trừ giấy, bìa hoặc vật liệu dệt; phim in ngay dạng phẳng, có phủ lớp chất nhạy, chưa phơi sáng, đã hoặc chưa đóng gói.
370199 Loại khác:
37019910 Loại phù hợp dùng cho công nghiệp in