mã hs - 84283910

Mã HS Việt Nam 84283910 | HTS Mã Loại sử dụng trong nông nghiệp

tra cứu mã hs số 84283910 của Việt Nam là Đối với Loại sử dụng trong nông nghiệp. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
8428 Máy nâng hạ, giữ, xếp hoặc dỡ hàng khác (ví dụ, thang máy nâng hạ theo chiều thẳng đứng, cầu thang máy, băng tải chuyển hàng, thùng cáp treo).
842839 Loại khác:
84283910 Loại sử dụng trong nông nghiệp