Phần mở đầu - 8208

Mã HS Việt Nam 8208 - Dao và lưỡi cắt, dùng cho máy hoặc dụng cụ cơ khí.

tra cứu mã hs số 8208của Việt Nam là Đối với Dao và lưỡi cắt, dùng cho máy hoặc dụng cụ cơ khí.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Dao và lưỡi cắt, dùng cho máy hoặc dụng cụ cơ khí. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  8208 Dao và lưỡi cắt, dùng cho máy hoặc dụng cụ cơ khí.
             82081000 Để gia công kim loại
             82082000 Để chế biến gỗ
             82083000 Dùng cho dụng cụ nhà bếp hoặc cho máy dùng trong công nghiệp thực phẩm
             82084000 Dùng cho máy nông nghiệp, làm vườn hoặc lâm nghiệp
             82089000 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in