Phần mở đầu - 8211

Mã HS Việt Nam 8211 - Dao có lưỡi cắt, có hoặc không có răng cưa (kể cả dao tỉa), trừ loại dao thuộc nhóm 82.08, và lưỡi của nó.

tra cứu mã hs số 8211của Việt Nam là Đối với Dao có lưỡi cắt, có hoặc không có răng cưa (kể cả dao tỉa), trừ loại dao thuộc nhóm 82.08, và lưỡi của nó.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Dao có lưỡi cắt, có hoặc không có răng cưa (kể cả dao tỉa), trừ loại dao thuộc nhóm 82.08, và lưỡi của nó. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  8211 Dao có lưỡi cắt, có hoặc không có răng cưa (kể cả dao tỉa), trừ loại dao thuộc nhóm 82.08, và lưỡi của nó.
             82111000 Bộ sản phẩm tổ hợp
             82119100 Loại khác:Dao ăn có lưỡi cố định
      821192 Dao khác có lưỡi cố định:
             82119250 Loại phù hợp dùng trong nông nghiệp, làm vườn hoặc lâm nghiệp
             82119290 Loại khác
      821193 Dao khác, trừ loại có lưỡi cố định:
             82119320 Dùng trong nông nghiệp, làm vườn hoặc lâm nghiệp
             82119390 Loại khác
      821194 Lưỡi dao:
             82119410 Loại phù hợp dùng trong nông nghiệp, làm vườn hoặc lâm nghiệp
             82119490 Loại khác
             82119500 Cán dao bằng kim loại cơ bản

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in