Phần mở đầu - 5608

Mã HS Việt Nam 5608 - Tấm lưới được thắt gút bằng sợi xe, chão bện (cordage) hoặc thừng; lưới đánh cá và các loại lưới khác đã hoàn thiện, từ vật liệu dệt.

tra cứu mã hs số 5608của Việt Nam là Đối với Tấm lưới được thắt gút bằng sợi xe, chão bện (cordage) hoặc thừng; lưới đánh cá và các loại lưới khác đã hoàn thiện, từ vật liệu dệt.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Tấm lưới được thắt gút bằng sợi xe, chão bện (cordage) hoặc thừng; lưới đánh cá và các loại lưới khác đã hoàn thiện, từ vật liệu dệt. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  5608 Tấm lưới được thắt gút bằng sợi xe, chão bện (cordage) hoặc thừng; lưới đánh cá và các loại lưới khác đã hoàn thiện, từ vật liệu dệt.
             56081100 Từ vật liệu dệt nhân tạo:Lưới đánh cá thành phẩm
      560819 Loại khác:
             56081920 Túi lưới
             56081990 Loại khác
      560890 Loại khác:
             56089010 Túi lưới
             56089090 Loại khác