Phần mở đầu - 9807

Mã HS Việt Nam 9807 - Giấy kraft dùng làm bao xi măng, đã tẩy trắng.

tra cứu mã hs số 9807của Việt Nam là Đối với Giấy kraft dùng làm bao xi măng, đã tẩy trắng.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Giấy kraft dùng làm bao xi măng, đã tẩy trắng. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  9807 Giấy kraft dùng làm bao xi măng, đã tẩy trắng.
             98070000 Giấy kraft dùng làm bao xi măng, đã tẩy trắng.