Phần mở đầu - 7017

Mã HS Việt Nam 7017 - Đồ thủy tinh dùng cho phòng thí nghiệm, cho vệ sinh hoặc dược phẩm, đã hoặc chưa được chia độ hoặc định cỡ.

tra cứu mã hs số 7017của Việt Nam là Đối với Đồ thủy tinh dùng cho phòng thí nghiệm, cho vệ sinh hoặc dược phẩm, đã hoặc chưa được chia độ hoặc định cỡ.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Đồ thủy tinh dùng cho phòng thí nghiệm, cho vệ sinh hoặc dược phẩm, đã hoặc chưa được chia độ hoặc định cỡ. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  7017 Đồ thủy tinh dùng cho phòng thí nghiệm, cho vệ sinh hoặc dược phẩm, đã hoặc chưa được chia độ hoặc định cỡ.
      701710 Bằng thạch anh nấu chảy hoặc dioxit silic nấu chảy khác:
             70171010 Ống thạch anh dùng trong lò phản ứng và vòng kẹp được thiết kế để chèn vào lò luyện khuếch tán và lò ôxi hóa để sản xuất tấm bán dẫn mỏng
             70171090 Loại khác
             70172000 Bằng thủy tinh khác có hệ số giãn nở tuyến tính không quá 5 x106 độ Kenvin khi ở nhiệt độ từ 0oC đến 300 oC
             70179000 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in