Phần mở đầu - 9405

Mã HS Việt Nam 9405 - Đèn và bộ đèn kể cả đèn pha và đèn rọi và bộ phận của chúng, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; biển hiệu được chiếu sáng, biển đề tên được chiếu sáng và các loại tương tự, có nguồn sáng cố định thường xuyên, và bộ phận của chúng chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác.

tra cứu mã hs số 9405của Việt Nam là Đối với Đèn và bộ đèn kể cả đèn pha và đèn rọi và bộ phận của chúng, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; biển hiệu được chiếu sáng, biển đề tên được chiếu sáng và các loại tương tự, có nguồn sáng cố định thường xuyên, và bộ phận của chúng chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Đèn và bộ đèn kể cả đèn pha và đèn rọi và bộ phận của chúng, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; biển hiệu được chiếu sáng, biển đề tên được chiếu sáng và các loại tương tự, có nguồn sáng cố định thường xuyên, và bộ phận của chúng chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  9405 Đèn và bộ đèn kể cả đèn pha và đèn rọi và bộ phận của chúng, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; biển hiệu được chiếu sáng, biển đề tên được chiếu sáng và các loại tương tự, có nguồn sáng cố định thường xuyên, và bộ phận của chúng chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác.
      940510 Bộ đèn chùm và đèn điện trần hoặc đèn điện tường khác, trừ các loại được sử dụng ở nơi công cộng hoặc đường phố lớn:
             94051020 Đèn cho phòng mổ
             94051030 Loại khác:Đèn rọi
             94051040 Bộ đèn và đèn huỳnh quang
             94051090 Loại khác
      940520 Đèn bàn, đèn giường hoặc đèn cây dùng điện:
             94052010 Đèn cho phòng mổ
             94052090 Loại khác
             94053000 Bộ đèn dùng cho cây nôen
      940540 Đèn và bộ đèn điện khác:
             94054020 Đèn pha
             94054040 Đèn rọi khác
             94054050 Loại khác, được sử dụng ở nơi công cộng hoặc đường phố lớn
             94054060 Loại chiếu sáng bên ngoài khác
             94054070 Đèn tín hiệu không nhấp nháy dùng cho sân bay; đèn dùng cho toa đường sắt, đầu máy xe lửa, tầu thủy, máy bay, hoặc hải đăng, bằng kim loại cơ bản
             94054080 Đèn báo hiệu dùng cho thiết bị nhiệt điện gia dụng thuộc nhóm 85.16
             94054091 Loại khác:Đèn sợi quang loại dùng đeo trên đầu, được thiết kế dùng trong y học
             94054099 Loại khác
      940550 Đèn và bộ đèn không hoạt động bằng điện:
             94055011 Loại đốt bằng dầu:Bằng đồng sử dụng trong nghi lễ tôn giáo
             94055019 Loại khác
             94055040 Đèn bão
             94055090 Loại khác
      940560 Biển hiệu được chiếu sáng, biển đề tên được chiếu sáng và các loại tương tự:
             94056010 Biển cảnh báo, biển tên đường phố, biển báo giao thông và đường bộ
             94056090 Loại khác
      940591 Bộ phận:Bằng thủy tinh:
             94059110 Dùng cho đèn phòng mổ
             94059120 Dùng cho đèn rọi
             94059140 Chao đèn hình cầu hoặc thông phong đèn
             94059150 Dùng cho đèn pha
             94059190 Loại khác
      940592 Bằng plastic:
             94059210 Dùng cho đèn phòng mổ
             94059220 Dùng cho đèn rọi
             94059230 Dùng cho đèn pha
             94059290 Loại khác
      940599 Loại khác:
             94059910 Chụp đèn bằng vật liệu dệt
             94059920 Chụp đèn bằng vật liệu khác
             94059930 Của đèn thuộc phân nhóm 9405.50.11 hoặc 9405.50.19
             94059940 Dùng cho đèn pha hoặc đèn rọi
             94059990 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in