Phần mở đầu - 7804

Mã HS Việt Nam 7804 - Chì ở dạng tấm, lá, dải và lá mỏng; bột và vảy chì.

tra cứu mã hs số 7804của Việt Nam là Đối với Chì ở dạng tấm, lá, dải và lá mỏng; bột và vảy chì.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Chì ở dạng tấm, lá, dải và lá mỏng; bột và vảy chì. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  7804 Chì ở dạng tấm, lá, dải và lá mỏng; bột và vảy chì.
             78041100 Chì ở dạng tấm, lá, dải và lá mỏng:Lá, dải và lá mỏng có chiều dày (trừ phần bồi) không quá 0,2 mm
             78041900 Loại khác
             78042000 Bột và vảy chì

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in