Phần mở đầu - 4107

Mã HS Việt Nam 4107 - Da thuộc đã được gia công thêm sau khi thuộc hoặc làm mộc, kể cả da trống, của bò (kể cả trâu) hoặc của ngựa, không có lông, đã hoặc chưa xẻ, trừ da thuộc nhóm 41.14.

tra cứu mã hs số 4107của Việt Nam là Đối với Da thuộc đã được gia công thêm sau khi thuộc hoặc làm mộc, kể cả da trống, của bò (kể cả trâu) hoặc của ngựa, không có lông, đã hoặc chưa xẻ, trừ da thuộc nhóm 41.14.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Da thuộc đã được gia công thêm sau khi thuộc hoặc làm mộc, kể cả da trống, của bò (kể cả trâu) hoặc của ngựa, không có lông, đã hoặc chưa xẻ, trừ da thuộc nhóm 41.14. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  4107 Da thuộc đã được gia công thêm sau khi thuộc hoặc làm mộc, kể cả da trống, của bò (kể cả trâu) hoặc của ngựa, không có lông, đã hoặc chưa xẻ, trừ da thuộc nhóm 41.14.
             41071100 Da nguyên con:Da cật, chưa xẻ
             41071200 Da váng có mặt cật (da lộn)
             41071900 Loại khác
             41079100 Loại khác, kể cả nửa con:Da cật, chưa xẻ
             41079200 Da váng có mặt cật (da lộn)
             41079900 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in