mã hs - 06029070

Mã HS Việt Nam 06029070 | HTS Mã Cây dương xỉ

tra cứu mã hs số 06029070 của Việt Nam là Đối với Cây dương xỉ. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0602 Cây sống khác (kể cả rễ), cành giâm và cành ghép; hệ sợi nấm.
060290 Loại khác:
06029070 Cây dương xỉ