mã hs - 09021010

Mã HS Việt Nam 09021010 | HTS Mã Lá chè

tra cứu mã hs số 09021010 của Việt Nam là Đối với Lá chè. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0902 Chè, đã hoặc chưa pha hương liệu.
090210 Chè xanh (chưa ủ men) đóng gói sẵn trọng lượng gói không quá 3 kg:
09021010 Lá chè