mã hs - 09022010

Mã HS Việt Nam 09022010 | HTS Mã Lá chè

tra cứu mã hs số 09022010 của Việt Nam là Đối với Lá chè. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0902 Chè, đã hoặc chưa pha hương liệu.
090220 Chè xanh khác (chưa ủ men):
09022010 Lá chè