mã hs - 09023010

Mã HS Việt Nam 09023010 | HTS Mã Lá chè

tra cứu mã hs số 09023010 của Việt Nam là Đối với Lá chè. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0902 Chè, đã hoặc chưa pha hương liệu.
090230 Chè đen (đã ủ men) và chè đã ủ men một phần, đóng gói sẵn trọng lượng gói không quá 3kg:
09023010 Lá chè