mã hs - 09024010

Mã HS Việt Nam 09024010 | HTS Mã Lá chè

tra cứu mã hs số 09024010 của Việt Nam là Đối với Lá chè. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0902 Chè, đã hoặc chưa pha hương liệu.
090240 Chè đen khác (đã ủ men) và chè đen khác đã ủ men một phần:
09024010 Lá chè