Phần mở đầu - 0708

Mã HS Việt Nam 0708 - Rau đậu, đã hoặc chưa bóc vỏ, tươi hoặc ướp lạnh.

tra cứu mã hs số 0708của Việt Nam là Đối với Rau đậu, đã hoặc chưa bóc vỏ, tươi hoặc ướp lạnh.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Rau đậu, đã hoặc chưa bóc vỏ, tươi hoặc ướp lạnh. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  0708 Rau đậu, đã hoặc chưa bóc vỏ, tươi hoặc ướp lạnh.
             07081000 Đậu Hà Lan (Pisum sativum)
      070820 Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp.):
             07082010 Đậu Pháp
             07082020 Đậu dài
             07082090 Loại khác
             07089000 Các loại rau thuộc loại đậu khác