mã hs - 07102100

Mã HS Việt Nam 07102100 | HTS Mã Rau đậu các loại, đã hoặc chưa bóc vỏ:Đậu Hà Lan (Pisum sativum)

tra cứu mã hs số 07102100 của Việt Nam là Đối với Rau đậu các loại, đã hoặc chưa bóc vỏ:Đậu Hà Lan (Pisum sativum). Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0710 Rau các loại (đã hoặc chưa hấp chín hoặc luộc chín trong nước), đông lạnh.
07102100 Rau đậu các loại, đã hoặc chưa bóc vỏ:Đậu Hà Lan (Pisum sativum)