mã hs - 07051100

Mã HS Việt Nam 07051100 | HTS Mã Rau diếp, xà lách:Xà lách cuộn (head lettuce)

tra cứu mã hs số 07051100 của Việt Nam là Đối với Rau diếp, xà lách:Xà lách cuộn (head lettuce). Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0705 Rau diếp, xà lách (Lactuca sativa) và rau diếp xoăn (Cichorium spp.), tươi hoặc ướp lạnh.
07051100 Rau diếp, xà lách:Xà lách cuộn (head lettuce)