Phần mở đầu - 2702

Mã HS Việt Nam 2702 - Than non, đã hoặc chưa đóng bánh, trừ than huyền.

tra cứu mã hs số 2702của Việt Nam là Đối với Than non, đã hoặc chưa đóng bánh, trừ than huyền.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Than non, đã hoặc chưa đóng bánh, trừ than huyền. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  2702 Than non, đã hoặc chưa đóng bánh, trừ than huyền.
             27021000 Than non, đã hoặc chưa nghiền thành bột, nhưng chưa đóng bánh
             27022000 Than non đã đóng bánh

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in