mã hs - 04012010

Mã HS Việt Nam 04012010 | HTS Mã Dạng lỏng

tra cứu mã hs số 04012010 của Việt Nam là Đối với Dạng lỏng. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0401 Sữa và kem, chưa cô đặc và chưa pha thêm đường hoặc chất làm ngọt khác.
040120 Có hàm lượng chất béo trên 1% nhưng không quá 6% tính theo trọng lượng:
04012010 Dạng lỏng