mã hs - 02062200

Mã HS Việt Nam 02062200 | HTS Mã Gan

tra cứu mã hs số 02062200 của Việt Nam là Đối với Gan. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0206 Phụ phẩm ăn được sau giết mổ của lợn, động vật họ trâu bò, cừu, dê, ngựa, la, lừa, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh.
02062200 Gan