mã hs - 03039010

Mã HS Việt Nam 03039010 | HTS Mã Gan

tra cứu mã hs số 03039010 của Việt Nam là Đối với Gan. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0303 Cá, đông lạnh, trừ philê cá (fillets) và các loại thịt khác thuộc nhóm 03.04.
030390 Gan, sẹ và bọc trứng cá:
03039010 Gan