mã hs - 08134010

Mã HS Việt Nam 08134010 | HTS Mã Quả nhãn

tra cứu mã hs số 08134010 của Việt Nam là Đối với Quả nhãn. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0813 Quả, khô, trừ các loại quả thuộc nhóm 08.01 đến 08.06; hỗn hợp các loại quả hạch hoặc quả khô thuộc Chương này.
081340 Quả khác:
08134010 Quả nhãn