mã hs - 08109020

Mã HS Việt Nam 08109020 | HTS Mã Quả vải

tra cứu mã hs số 08109020 của Việt Nam là Đối với Quả vải. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0810 Quả khác, tươi.
081090 Loại khác:
08109020 Quả vải