mã hs - 08026100

Mã HS Việt Nam 08026100 | HTS Mã Hạt macadamia (Macadamia nuts):Chưa bóc vỏ

tra cứu mã hs số 08026100 của Việt Nam là Đối với Hạt macadamia (Macadamia nuts):Chưa bóc vỏ. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0802 Quả hạch khác, tươi hoặc khô, đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc lột vỏ.
08026100 Hạt macadamia (Macadamia nuts):Chưa bóc vỏ