Phần mở đầu - 8468

Mã HS Việt Nam 8468 - Thiết bị và dụng cụ dùng để hàn nhiệt độ thấp, hàn nhiệt độ cao, có hoặc không có khả năng cắt, trừ các loại thuộc nhóm 85.15; thiết bị và dụng cụ dùng để tôi bề mặt sử dụng khí ga.

tra cứu mã hs số 8468của Việt Nam là Đối với Thiết bị và dụng cụ dùng để hàn nhiệt độ thấp, hàn nhiệt độ cao, có hoặc không có khả năng cắt, trừ các loại thuộc nhóm 85.15; thiết bị và dụng cụ dùng để tôi bề mặt sử dụng khí ga.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Thiết bị và dụng cụ dùng để hàn nhiệt độ thấp, hàn nhiệt độ cao, có hoặc không có khả năng cắt, trừ các loại thuộc nhóm 85.15; thiết bị và dụng cụ dùng để tôi bề mặt sử dụng khí ga. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  8468 Thiết bị và dụng cụ dùng để hàn nhiệt độ thấp, hàn nhiệt độ cao, có hoặc không có khả năng cắt, trừ các loại thuộc nhóm 85.15; thiết bị và dụng cụ dùng để tôi bề mặt sử dụng khí ga.
             84681000 Ống xì cầm tay
      846820 Thiết bị và dụng cụ sử dụng khí ga khác:
             84682010 Dụng cụ hàn hoặc cắt kim loại sử dụng khí ga, điều khiển bằng tay
             84682090 Loại khác
             84688000 Máy và thiết bị khác
      846890 Bộ phận:
             84689010 Của hàng hóa thuộc phân nhóm 8468.10.00
             84689020 Của hàng hóa thuộc phân nhóm 8468.20.10
             84689090 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in