Phần mở đầu - 8439

Mã HS Việt Nam 8439 - Máy chế biến bột giấy từ vật liệu sợi xenlulô hoặc máy dùng cho quá trình sản xuất hoặc hoàn thiện giấy hoặc bìa.

tra cứu mã hs số 8439của Việt Nam là Đối với Máy chế biến bột giấy từ vật liệu sợi xenlulô hoặc máy dùng cho quá trình sản xuất hoặc hoàn thiện giấy hoặc bìa.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Máy chế biến bột giấy từ vật liệu sợi xenlulô hoặc máy dùng cho quá trình sản xuất hoặc hoàn thiện giấy hoặc bìa. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  8439 Máy chế biến bột giấy từ vật liệu sợi xenlulô hoặc máy dùng cho quá trình sản xuất hoặc hoàn thiện giấy hoặc bìa.
             84391000 Máy chế biến bột giấy từ vật liệu sợi xenlulô
             84392000 Máy dùng sản xuất giấy hoặc bìa
             84393000 Máy hoàn thiện sản phẩm giấy hoặc bìa
             84399100 Bộ phận:Của máy sản xuất bột giấy từ vật liệu sợi xenlulô
             84399900 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in