Phần mở đầu - 8419

Mã HS Việt Nam 8419 - Máy, thiết bị dùng cho công xưởng hoặc cho phòng thí nghiệm, gia nhiệt bằng điện hoặc không bằng điện (trừ lò nấu luyện, lò nung sấy và các thiết bị khác thuộc nhóm 85.14) để xử lý các loại vật liệu bằng quá trình thay đổi nhiệt như làm nóng, nấu, rang, chưng cất, tinh cất, sát trùng, thanh trùng, phun hơi nước, sấy, làm bay hơi, làm khô, cô đặc hoặc làm mát trừ các loại máy hoặc thiết bị dùng cho gia đình; bình đun nước nóng ngay hoặc bình chứa nước nóng, không dùng điện.

tra cứu mã hs số 8419của Việt Nam là Đối với Máy, thiết bị dùng cho công xưởng hoặc cho phòng thí nghiệm, gia nhiệt bằng điện hoặc không bằng điện (trừ lò nấu luyện, lò nung sấy và các thiết bị khác thuộc nhóm 85.14) để xử lý các loại vật liệu bằng quá trình thay đổi nhiệt như làm nóng, nấu, rang, chưng cất, tinh cất, sát trùng, thanh trùng, phun hơi nước, sấy, làm bay hơi, làm khô, cô đặc hoặc làm mát trừ các loại máy hoặc thiết bị dùng cho gia đình; bình đun nước nóng ngay hoặc bình chứa nước nóng, không dùng điện.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Máy, thiết bị dùng cho công xưởng hoặc cho phòng thí nghiệm, gia nhiệt bằng điện hoặc không bằng điện (trừ lò nấu luyện, lò nung sấy và các thiết bị khác thuộc nhóm 85.14) để xử lý các loại vật liệu bằng quá trình thay đổi nhiệt như làm nóng, nấu, rang, chưng cất, tinh cất, sát trùng, thanh trùng, phun hơi nước, sấy, làm bay hơi, làm khô, cô đặc hoặc làm mát trừ các loại máy hoặc thiết bị dùng cho gia đình; bình đun nước nóng ngay hoặc bình chứa nước nóng, không dùng điện. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  8419 Máy, thiết bị dùng cho công xưởng hoặc cho phòng thí nghiệm, gia nhiệt bằng điện hoặc không bằng điện (trừ lò nấu luyện, lò nung sấy và các thiết bị khác thuộc nhóm 85.14) để xử lý các loại vật liệu bằng quá trình thay đổi nhiệt như làm nóng, nấu, rang, chưng cất, tinh cất, sát trùng, thanh trùng, phun hơi nước, sấy, làm bay hơi, làm khô, cô đặc hoặc làm mát trừ các loại máy hoặc thiết bị dùng cho gia đình; bình đun nước nóng ngay hoặc bình chứa nước nóng, không dùng điện.
      841911 Máy, thiết bị đun nước nóng nhanh hoặc bình đun chứa nước nóng, không dùng điện:Máy, thiết bị đun nước nóng nhanh bằng ga:
             84191110 Loại sử dụng trong gia đình
             84191190 Loại khác
      841919 Loại khác:
             84191910 Loại sử dụng trong gia đình
             84191990 Loại khác
             84192000 Thiết bị khử trùng trong y tế, phẫu thuật hoặc phòng thí nghiệm
      841931 Máy sấy:Dùng để sấy nông sản:
             84193110 Hoạt động bằng điện
             84193120 Không hoạt động bằng điện
      841932 Dùng để sấy gỗ, bột giấy, giấy hoặc bìa:
             84193210 Hoạt động bằng điện
             84193220 Không hoạt động bằng điện
      841939 Loại khác:
             84193911 Hoạt động bằng điện:Máy xử lý vật liệu bằng quá trình nung nóng, để sản xuất tấm mạch in, tấm mạch dây in hoặc tấm mạch in đã lắp ráp
             84193919 Loại khác
             84193920 Không hoạt động bằng điện
      841940 Thiết bị chưng cất hoặc tinh cất:
             84194010 Hoạt động bằng điện
             84194020 Không hoạt động bằng điện
      841950 Bộ phận trao đổi nhiệt:
             84195010 Tháp làm mát
             84195090 Loại khác
      841960 Máy hóa lỏng không khí hay các loại chất khí khác:
             84196010 Hoạt động bằng điện
             84196020 Không hoạt động bằng điện
      841981 Máy và thiết bị khác:Để làm nóng đồ uống hoặc nấu hoặc hâm nóng thực phẩm:
             84198110 Hoạt động bằng điện
             84198120 Không hoạt động bằng điện
      841989 Loại khác:
             84198913 Hoạt động bằng điện:Máy xử lý vật liệu bằng quá trình gia nhiệt, để sản xuất tấm mạch in, tấm mạch dây in hoặc tấm mạch in đã lắp ráp
             84198919 Loại khác
             84198920 Không hoạt động bằng điện
      841990 Bộ phận:
             84199012 Của thiết bị hoạt động bằng điện:Của máy xử lý vật liệu bằng quá trình gia nhiệt, để sản xuất tấm mạch in, tấm mạch dây in hoặc tấm mạch in đã lắp ráp
             84199013 Vỏ của tháp làm mát
             84199019 Loại khác
             84199021 Của thiết bị không hoạt động bằng điện:Loại sử dụng trong gia đình
             84199029 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in